Діагональна схема уроку

21:14, Автор Наталія Саражинська, Нет комментарий

Діагональна схема уроку
Використання нетбуків дає можливість диференціювати завдання не тільки за рівнем складності, але й за метою уроку. У кожної групи можлива різна мета або різна інформація для опрацювання.
Важливим є питання організації уроку і змісту роботи учнів з нетбуками. Якщо завдання з нетбуками вимагає постійної допомоги вчителя, індивідуальної підтримки багатьом учням, то можливо учнів об`єднати, наприклад, в 3 групи. Кожній групі вчитель готує чітке невелике модульне завдання, розраховане на 10-12 хвилин самостійної роботи з комп'ютером.
Робота будується за такою приблизною схемою:

Схема 1
І група
1. Організаційна частина, оголошення завдань - 5 хвилин.
2. Робота з нетбуками - 10-12 хвилин.
3. Самостійна робота - 10-12 хвилин.
4. Обговорення в групі  - 10 - 15 хвилин.
5. Підсумок уроку 2 хвилин.
ІІ група
1. Організаційна частина, оголошення завдань - 5 хвилин.
2. Самостійна робота - 10-12 хвилин.
3. Робота з нетбуками - 10-12 хвилин.
4. Обговорення в групі  - 10 - 15 хвилин.
5. Підсумок уроку 2 хвилин.
ІІІ група
1. Організаційна частина, оголошення завдань - 5 хвилин.
2. Планування в групі - 10-12 хвилин.
3. Самостійна робота - 10-12 хвилин.
4. Робота з нетбуками - 10 - 15 хвилин.
5. Підсумок уроку 2 хвилин.
Таким чином, урок має п'ять етапів. 1 етап починається для всіх одночасно. На ІІ етапі кожна група починає працювати над своїм завданням. Слід зауважити, що у ІІІ групі завдання має бути більш творчим та вільним, де не вказуються конкретні шляхи реалізації, а учні планують їх самостійно, розподіляючи обов’язки для кожного для самостійної роботи та дослідницької / пошукової / практичної  роботи з використанням нетбуків.
Якщо вчитель поставив мету – індивідуальна допомога учнів в роботі з нетбуками, то він знаходиться весь урок поруч з учнями, що працюють з ними.
Якщо вчитель ставить за головну навчальну мету: показати переваги обміну інформацією та створює ситуацію, коли учні вчать один одного, то матеріал для опрацювання в кожній групі повинен бути різний.
До плану в кінці уроку додаються міні-звіти, короткі доповіді кожної групи.
Схема 2
І група
1. Організаційна частина, оголошення завдань - 5 хвилин.
2. Робота з нетбуками - 10-12 хвилин.
3. Самостійна робота - 10-12 хвилин.
4. Обговорення в групі  - 10 - 15 хвилин.
5. Підсумок уроку 2 хвилин.
ІІ група
1. Організаційна частина, оголошення завдань - 5 хвилин.
2. Самостійна робота - 10-12 хвилин.
3. Робота з нетбуками - 10-12 хвилин.
4. Обговорення в групі  - 10 - 15 хвилин.
5. Підсумок уроку 2 хвилин.
ІІІ група
1. Організаційна частина, оголошення завдань - 5 хвилин.
2. Планування в групі - 10-12 хвилин.
3. Самостійна робота - 10-12 хвилин.
4. Робота з нетбуками - 10 - 15 хвилин.
5. Підсумок уроку 2 хвилин.
Є навчальні ситуації, коли така "діагональна" схема побудови уроку добре виправдовує себе. На такому уроці вчитель виступає як помічник та консультант, а не єдине "джерело знань". Якщо в класі є учень, що може досить впевнено і швидко виконати завдання в електронному середовищі, то можна запропонувати йому бути консультантом в своїй групі. Діагональна схема є початковим кроком до серйозної роботи за методом проектів.

No Comment